Friday, August 13, 2010

saLam ramadan....hari ini dah masUk 4 ramadan. maaf saya lambat mEngUcapkan salam ramadan kEpada sEmua..bUkan apa, saya cUma tiada kesempatan waktU untuk mEncOretkan sEsuatu di laman kEsayangan saya ini..banyak waktU dihabiskan dEngan mElakukan hal lain yang lEbih penting pada kiraan saya..mUdahan usaha saya bErhasil....

ya, acapkali ramadan. pErkara utama yang kita fikirkan adalah amal ibadat pUasa yang pErlu kita lakUkan. JustEru, bagi saya. Harap sEmUanya dapat bErpuasa dENgan sEmpUrna ya..kalaU kEuzuran, dibEnarkan bErbuka tapi makE sUre gantilah balik nanti..tak baik kalaU tanpa sEbab yang mUnasabah...

tahUn ni, ramadan lain skit sEbab saya kEMbali bErgelar pELajar. tak mcm tahUn sEBelUmnya dimana saya dapat berniaga kat bazaar ramadan. mUngkin tahUn ni bUkan rezeki saya. Mudahan ada lagi ramadan untUk saya tahUn hadapan.

pUasa cam ni, pEpetang mEsti kita akan ke bazaar ramadan. surE, bEnda ni dah jadi sEsuatu yang wajib. kalaU tak pergi tUh rasa cam tak sEMpurna lak pUasa..hEhe..mUngkin sEbab dah jadi satU kEperluan. so, 30 ramadan jadi 30 bazaar ramadan lah yang kita akan tUju nanti..

baiklah, dOa saya sEmOga sEMuanya dapat mEnjalani ibadah pUasa dEngan sEMpUrna kali ini. sEmOga ramadan ini lEBih bErmakna..salam ramadan...

No comments:

About Me

My photo
Iwanqais: hanyalah sebuah nama yang ditintakan sebagai penulis di sini. Mencari keredhaan Allah atas suratan kehidupan yang terbina. Tersasar dalam hidup dan mencari jalan keluar berseorangan. Ditimpa ujian yang hampir menghilangkan kekuatan diri. Namun dia bangun semula kerana dia tahu. Allah tidak akan mendatangkan ujian diluar batas kemampuan manusia. Iwanqais seusai nama yang tercela. Mudahan kehidupan masa hadapan yang terbina, akan tercipta bahagia untuknya. Sebaris nama dalam luahan.

Demi Masa

Iwanqais

Iwanqais

Sekitar PTSB

Sekitar PTSB
Powered by Blogger.

Kejayaan Lalu

Kejayaan Lalu
Tercipta Jua Kejayaan